İsmail Kılıçaslan

Görevi : Sağlık Kurumları Yönetimi Bölüm Sekreteri
E-posta : ismail.kilicaslan ikc.edu.tr
Telefon : 3243

Başa Dön